Vems Jerusalem. Johansson, Jan-Olof
114/2015:1, s. 3.

Knutssons Jerusalem. Johansson, Jan-Olof
114/2015:1, s. 4–5.

Tro under ockupation - Betlehems lutherske kyrkoherde i Uppsala. Norin, Stig
114/2015:1, s. 6–9.

Fred i Det heliga landet måste vara ett uppdrag för oss alla. Aggedal, Jan-Olof
114/2015:1, s. 10–12.

Predikan av kyrkoherde Mitri Raheb, Betlehem . Raheb, Mitri
114/2015:1 s. 13–16.

Hur skall det gå med Cremisans vinkloster? Två katolska kloster hotas av mursträckning på palestinsk mark. Norin, Stig
114/2015:1, s. 17–21.

Uppdrag: Östra Jerusalem. Kimming, Kenneth
114/2015:1, s. 22–24.

Nu har det hänt igen. Johansson, Jan-Olof
114/2015:2, s. 3–4.

Under en gnisslande stege. Hjälm, Anna
114/2015:2, s. 5–8.

Svenska teologiska institutet. del 1. Bengtsson, Håkan
114/2015:2, s. 9–15.

Ett nytt Mellanöstern. Rask, Göran
114/2015:2, s. 16–22.

Fader Ibrahim Shomali bönhörd til sist. Norin, Stig
114/2015:2 , s. 23–24.

En känsla av främlingskap – men utbildning är vårt vapen! Johansson, Jan-Olof
114/2015:3, s. 3.

Om den palestinska identiteten. KImming, Kenneth
114/2015:3, s. 4–6.

Nu byggs det vid Cremisan ändå — trots biskopsprotester. Norin, Stig
114/2015:3 , s. 7–8.

Muren – En bön av patriarken Michel Sabbah. Norin, Stig
114/2015:3 , s. 9.

Svenska teologiska institutet, del II. En berättelse från Wien till Jerusalem. Bengtsson, Håkan
114/2015:3, s. 10–18.

Sankt Petrus in Gallicantu. Aggedal, Jan-Olof
114/2015:3, s. 19–21.

Farliga minnen och hopp inför framtiden. 30-årsfirande av Kairos i Sydafrika. Red.
114/2015:3, s. 22–25.

Något att förlora. Johansson, Jan-Olof
114/2015:4, s. 3–4.

Via Dolorosa. Johansson, Jan-Olof
114/2015:4, s. 6–9.

Vackert väder på Genesarets sjö. Hjälm, Anna
114/2015:4, s. 10–13.

Mordet på Yitzhak Rabin — 20 år efteråt. Sandvik, Håkan
114/2015:4, s. 14–15.

Jag har min angripare att tacka för mitt liv... Aschermann, Arik
114/2015:4, s. 16–19.

Vi har rätt till vår egen berättelse. Raheb, Mitri
114/2015:4, s. 20–22.

Hat och helighet — religionsdialog i Sverige idag. Lööv Roos, Peter
114/2015:4, s. 23–25.

Föreningen Dar al Kalimas vänner. Jonasson, Inger
114/2015:4, s. 26–28.

Kultur för fred — hopp i hopplöshet. Johansson, Jan-Olof
115/2016:1, s. 3–4.

Syrienkriget — den svåra konflikten. Sandvik, Håkan
115/2016:1, s. 5–11.

Palmepriset 2016 — Jag vet att fred är möjligt. Jonasson, Anna
115/2016:1, s. 12–16.

Lärarfamilj blev av med olivodling. Adrian, Lars Micael
115/2016:1, s. 17–18.

Via Dolorosa och de fjorton stationerna. Norin, Stig
115/2016:1, s. 19–23.

Flykt från Mellanöstern — De sista kristna. Aggedal, Jan-Olof
115/2016:1, s. 24–26.

Helfrid i det Heliga landet.Red.
115/2016:1, s. 27–28.

Påsk hela våren. Johansson, Jan-Olof
115/2016:2, s. 3.

En tom skola – men besöket gav mersmak. Johansson, Jan-Olof
115/2016:2, s. 4–5.

Första kvinnliga borgmästaren i Betlehem – Jag tror på Palestina. Adrian, Lars Micael
115/2016:2, s. 6–7.

Maria Leppäkari – ny direktor på STI i Jerusalem. Adrian, Lars Micael
115/2016:2, s. 8–9.

Är Gud bara med oss? Rask, Göran
115/2016:2, s. 10–12.

Det blå mellan himmel och hav – en otäck bok. Lindström, Kristina
115/2016:2, s. 13–14.

Den heliga elden sprider sig. Johansson, Jan-Olof
115/2016:2, s. 15–18.

Kyrkornas världsråd ifrågasatt – Kämpigt med kontakter på Västbanken. Adrian, Lars Micael
115/2016:2, s. 19–21.

Magnus Ottosson in Memoriam. Norin, Stig
115/2016:2, s. 22–23.

Helgsmålsringning från Saligprisningarnas berg. Red.
115/2016:2, s. 24.

"Världens bästa skola" behöver våra insamlade pengar!. Johansson, Jan-Olof
115/2016:3, s. 3.

Skola för samförstånd och fred. Johansson, Jan-Olof
115/2016:3, s. 4–5.

Lutherska Världsförbundet och Vatikanen försonas i Lund. Adrian, Lars Micael
115/2016:3, s. 6–7.

Tough love, icke-våld och salt — Kairos Palestina sommarläger. Hansson, Agneta
115/2016:3, s. 8–12.

Vi är skyldiga att stå i dialog med de kristna palestinierna. Tyrberg, Johan
115/2016:3, s.12–13.

Lovsång från ruinerna. Hjälm, Anna
115/2016:3, s.14–15.

Uppe på höjden (Assaf GAvron). (bokrecension) Lindström, Kristina
115/2016:3, s.16–17.

Det femte evangeliet — ett bibelmaterial för vår tid. Eek, Johan
115/2016:3, s.18–20.

Internationellt kvinnomöte i Åhus om att korsa gränser. Lundström, Maria
115/2016:3, s. 21

Skola för fred. Johansson, Jan-Olof
115/2016:4, s. 3–4.

50 år av ockupation - hur bringa fred till Palestina? Bjereld, Ulf
115/2016:4, s. 5–8.

Biskop Munib Younan reflekterar! Younan, Munib
115/2016:4, s. 9–11.

Ett barn är fött. Zaru, Jean
115/2016:4, s. 12–15.

Julkrubban - en biblisk bilderbok. Lindström, Kristina
115/2016:4, s. 16–19.

En äkta oäkta krubba från Betlehem. Aggedal, Jan-Olof
115/2016:4, s. 20–21.

Filmen Skola för fred. Red.
115/2016:4, s. 22.

Låt dig inspireras av frivilligkåren i Delsbo! Norin, Stig och Christina
115/2016:4, s. 23.

De ekonomiska behoven är stora — allt blir dyrare också i Betlehem. Johansson, Jan-Olof
116/2017:1, s. 3–4.

Den Gode Herdens skola i Betlehem är hennes liv. Rask, Ulla-Stina
116/2017:1, s. 5–7.

Jerusalem fredag eftermiddag — Guds tid. Pettersson Hjälm, Anna
116/2017:1, s. 8–9.

Vad är fredens pris? Sandvik, Håkan
116/2017:1, s. 10–12.

Gud valde att bli människa i det ockuperade Betlehem. Raheb, Mitri (Öves. Aggedal, Jan-Olof)
116/2017:1, s. 13–16.

Kvinnlig forskare i en manlig värld. (om Hilma Granqvist) Lindström, Kristina
116/2017:1, s. 17–18.

Plantera hopp i Palestina. Red.
116/2017:1, s. 19.

Medalj till ordföranden. Red.
116/2017:1, s. 20.

Biskop Munib Younan mottar japanskt fredspris. Red.
116/2017:1, s. 21.

Ny biskop vad i lutherska kyrkan i Jordanien och Det Heliga Landet. Red.
116/2017:1, s. 22.

Filmen Skola för fred. Red.
116/2017:1, s. 22.

Besviket Betlehem – 1000 personer arbetade förgäves? Johansson, Jan-Olof
116/2017:2, s. 1–5.

Vad händer nu? Sandvik, Håkan
116/2017:2, s. 6–7.

50 år av ockupation. Reflektioner i ett 50-årigt perspektiv. Jonasson, Kjell
116/2017:2, s. 8–9.

Kommunalval i Palestina. Hjälm, Anna
116/2017:2, s. 10—11.

Det känns som att det här landet är världens centrum. Rask, Ulla-Stina
116/2017:2, s. 12–14.

Att dricka te och minnas Jungfru Maria Hjälm, Anna
116/2017:2, s. 15.

Aldrig i vår livstid har Jesu grav strålat så som nu. Aggedal, Jan-Olof
116/2017:2, s. 16–19.

Vems stad är Jerusalem? Olofsson, Gunnar
116/2017:2, s. 20—21.

Skola i förändring. Johansson, Jan-Olof
116/2017:3, s. 3–4.

Jerusalem och Anita Goldman. Rask, Göran
116/2017:3, s. 5–10.

Custos är alltid en han. Aggedal, Jan-Olof
116/2017:3, s. 11–13.

Kairos Pasestina i Almedalen. Hammar, Anna Karin
116/2017:3, s. 14–16.

Min optimism om Israels framtid irriterar många människor. Avnery, Uri
116/2017:3, s. 17–19.

En religionslärares reflektioner efter första besöket i Israel och Palestina. Jivegård, Robert
116/2017:3, s. 20–23.

Rädda pilgrimer? Johansson, Jan-Olof
116/2017:3, s. 24.

Julen firas tre gånger - i Betlehem, var annars? Johansson, Jan-Olof
116/2017:4, s. 3–4.

Jul i Betlehem. Lindström, Kristina
116/2017:4, s. 5–8.

Din karta har ett ärende. Hjälm, Anna
116/2017:4, s. 9–11.

Låst läge i Hebron. Eklund, Stefan
116/2017:4, s. 12–13.

Jan-Olof inmurad. Johansson, Jan-Olof
116/2017:4, s. 14.

Israel - i skuggan av ockupationen.(Bokrecension: Eva Illouz, Israel - sociologiska essäer). Hammar Anna-Karin
116/2017:4, s. 16–17.

Status Quo som chimär.(Bokrecension: Matts Mattsson: Status Quo? En berättelse om ockupation, motstånd och solidaritet i Palestina och Israel). Törnlund, Erik
116/2017:4, s. 18–19.

Lutherska kyrkans konstskolas nya stipendiater och Sverigebsök. Jonasson, Inger
116/2017:4, s. 20–22.

Se, vi går upp till Jerusalem. Johansson, Jan-Olof
117/2018:1, s. 3–4.

Min väg till framgång. Jrashi, Yara
117/2018:1, s. 5–7.

Kristen skola för muslimer. Adrian, Lars Micael
117/2018:1, s. 8–9.

Ibrahim Barhoum Azar, ny biskop i Jerusalem. Adrian, Lars Micael
117/2018:1, s. 10–13.

Palestina och framtiden. Eklund, Stefan
117/2018:1, s. 14–16.

Årsmöte i Jerusalemsföreningen. Red.
117/2018:1, s. 17.

Den lutherska kyrkan i Jordanien och Det Heliga Landet. Aggedal, Jan-Olof
117/2018:1, s. 18–19.

Sidenvägarna - en ny världshistoria. Rask, Göran
117/2018:1, s. 20–21.

Vårkollekt till Bethlehem. Red.
117/2018:1, s. 22.

En hoppets skola. Johansson, Jan-Olof
117/2018:2, s. 3–4.

Sommarkolekt till Betlehem. Johansson, Jan-Olof
117/2018:2, s. 4.

Israel och Nakba - 70 år. Drömmen blev till sand. Sandvik, Håkan
117/2018:2, s. 5–8.

Ghada Kawa - Palestinas första kvinnliga sjukhuddirektör. Adrian, Lars Micael
117/2018:2, s. 19–10.

Dödahavstexterna i ny svensk översättning. Norin, Stig
117/2018:2. s. 11–14.

Studenter på pilgrimsvägen. Johansson, Jan-Olof
117/2018:2, s. 15.

Ny bok av biskop Munib Younan. Tillsammans för rättvisa och fred. Rask, Göran
117/2018:2, s. 16–17.

Muren vid Cremisanklostren - hur gick det sen? Norin, Stig och Christina
117/2018:2, s. 18–19.

Kvinnokraft i Jubbet adh Dhib. Ahlgren, Gudrun
117/2018:2, s. 20–21.

Dubbelt förtryck av kvinnor i Palestina. Eklund, Stefan
117/2018:2, s. 22–23.

Frihetens musikaliska stigar. Skytt, Per Anders
117/2018:2, s. 24–26.

Utmaning att vara en skola för fred. Johansson, Jan-Olof
117/2018:3, s. 3–4.

Omstridd lag antagen i Israel. Aggedal, Jan-Olof
117/2018:3, s.5–7.

Kommunikation och dialog i centrum på STI. Leppäkari, Maria
117/2018:3, s.8-10.

Jag tror på dialog. Bonnier, Åke
117/2018:3, s.11–13.

WIAM - en hoppets oas. Aggedal, Jan-Olof
117/2018:3, s.14–17.

En 96-åring tar avsked. Agestam, Jonas
117/2018:3, s. 18-21.

Några glimtar från sjöviksseminariet Palestina-Israel 15–17 juni. Högelius, Mats
117/2018:3, s. 22–23.

Julkollekt till Betlehem. Red.
117/2018:3, s. 24.

Minnesgåva till Jerusalemsföreningen. Red.
117/2018:3, s. 25.

Så olika - så lika. Johansson, Jan-Olof
117/2018:4, s. 3–5.

Vägen till Betlehem Jonasson, Kjell
117/2018:4, s. 6–11.

Om de kan förlåta Gustafsson, Linda
117/2018:4, s. 12–14.

De kristna flyttar tillbaka Sandvik, Håkan
117/2018:4, s. 15–17.

Bön för de kristna i Irak Red.
117/2018:4, s. 18.

Requiem över en by Törnlund, Erik
117/2018:4, s. 19–22.

Ickevåldets två händer i Palestinakonflikten Hammar, Anna Karin
117/2018:4, s. 23-24.

Ett levande sätt att förmedla Bibelns innehåll (Rec. av Bo Johnson; Kring livets träd. Bibelns tilkomst och innehåll. Arcus fölag, Lund 2018). Norin, Stig
117/2018:4, s. 25–26.

Rossing Centre lär lärare att leda öppna samtal. Braw, Anna
117/2018:4, s. 28–29.

Plats för drömmar om fred. Johansson, Jan-Olof
118/2019:1, s. 3–4.

Rabbiner och palestinier granskar läroböcker. Norin, Stig
118/2019:1, s. 5–6.

Skola för fred i Betlehem idag. Johansson, Jan-Olof
118/2019:1, s. 7–9.

Kristna organisationer granskar i de palestinska områdena Gardbring, Carin
118/2019:1, s. 9.

Påskelden och ljusets lördag i Beit Jala. Norin, Stig och Christina
118/2019:1, s. 10–12.

Här ska vi stanna och bygga upp vårt land. Adrian, Lars Micael
118/2019:1, s. 13–15.

Födelsekyrkan nyrenoverad till julfirandet 2019. Aggedal, Jan-Olof
118/2019:1, s. 16–19.

Besök i Betlehem - en medlem berättar. Eckerborn, Christina
118/2019:1, s. 20–23

Spännande läsning om den förste läkaren. Hjälm, Anna
118/2019:1, s. 23

Gåtfulla världar av den misstänkte orientalisten. (Rec. av Bengt Knutsson; Den misstänkte orientalisten. Carlssons bokförlag, Stockholm 2018) Norin, Stig
118/2019:1, s. 24–25

Samma himmel, samma rättigheter -men verkligheten ser olika ut. Red. 118/2019:1, s. 26

Israel utestänger TIPH från Hebron. Adrian, Lars Micael
118/2019:1, s. 27–28

Lämna oss inte. Johansson, Jan-Olof
118/2019:2, s. 3–4.

Vårt vackra språk - Om palestinska skolböcker. Norin, Stig
118/2019:2, s. 15–7.

Församlingen tar emot tusentals besökare. Engvall, Johan
118/2019:2, s. 8–10.

Sisters of Sinai. Berättelsen om ett glömt och gömt evangelium. (Rec. av: Janet Soskice. Sisters of Sinai. How Two Lay Adventurers Found the Hidden Gospel. London 2010) Lindström. Kristina
118/2019:2, s. 11–14.

Tack till barnens Britt Bergman. Johansson, Jan-Olof
118/2019:2, s. 15.

Tack till biskop Munib. Johansson, Jan-Olof
118/2019:2, s. 16.

Jag kommer aldrig att lämna Betlehem. Adrian, Lars Micael
118/2019:2, s. 17–18.

Mitri Raheb ordförande i ny skolkommitté. Johansson, Jan-Olof
118/2019:2, s. 19.

Ledaren för Kairos Palestina till Sverige. Red.
118/2019:2, s. 20.

Heliga korsets kloster vid Knesset i Jerusalem. Aggedal, Jan-Olof
118/2019:2, s. 21–24.

Tent of Nations - ett hotat palestinskt fredsprojekt. Stolpe, Anette och Brolin, Anna
118/2019:2, s. 25–29.

Född i Betlehem Johansson, Jan-Olof
118/2019:3, s. 3.

Tore Furberg 1924–2019 Johansson, Jan-Olof
118/2019:3, s. 4.

Ett svenskt-palestinskt par som ger energi Adrian, Lars Micael
118/2019:3, s. 5–7.

Identiteter förenar - identiteter skapar fiendebilder Sandvik, Håkan
118/2019:3, s. 8–11.

Det syrisk-ortodoxa patriarkatet i Jerusalem - ett av Jerusalems äldsta hus Aggedal, Jan-Olof
118/2019:3, s. 12–15.

Jerusalem- En plats i mitt hjärta Lasell. Ann-Sofie
118/2019:3, s. 16–18.

Rossing Center - platsen för judisk-kristen dialog Stolpe, Anette och Brolin, Anna
118/2019:3, s. 19–21.

Helgmålsringningar från Det Heliga Landet Red.
118/2019:3, s. 22.

Julkollekt redan nu Johansson, Jan-Olof
118/2019:3, s. 23.

Vill du ha information om Mellanöstern och om Den Gode Herdens skola i Betlehem? Red.
118/2019;3, s. 24.

Var inte rädda! Johansson, Jan-Olof
118/2019:4, s. 4.

De nyaste skolböckerna Norin. Stig
118/2019:4, s. 5–8.

Vem är jude? Sandvik, Håkan
118/2019:4, s. 9–11.

Förändringar hos de kristna i Det Heliga Landet Rask, Göran
118/2019:4, s. 12–15.

Julkollekt till Betlehem Red. 118/2019:4, s. 16.

Sverige i Jerusalem. Dröm och verklighet. Norin. Stig
118/2019:4, s. 17–21.

Den som ska resa till jerusalem behöver förbereda sig Engvall, Johan
118/2019:4, s. 23–24.

Hopp om fred och försoning Hammar, Anna Karin
118/2019:4, s. 25–26.

Jag vill studera medicin efter gymnasiet Rask, Ulla-Stina
118/2019:4, s. 27.

Bevara kulturarvet - genom att förstärka det typiska Johansson, Jan-Olof
118/2019:4, s. 28.


Alla årgångar fr.o.m. 2004 kan nu läsas on line.


Stöd Svenska Jerusalemsföreningen, Bankgiro 401-3330


Synpunkter på denna hemsida kan sändas till Stig Norin. Senast ändrad 2019-12-06.

Bildmaterialet på Svenska Jerusalemsföreningens hemsidor är hämtat ur Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift samt ur minnesskriften Läka - Lära - Tjäna, Stockholm 1982, och omfattas av sedvanliga copyrightregler.