Plats för drömmar om fred. Johansson, Jan-Olof
118/2019:1, s. 3–4.

Rabbiner och palestinier granskar läroböcker. Norin, Stig
118/2019:1, s. 5–6.

Skola för fred i Betlehem idag. Johansson, Jan-Olof
118/2019:1, s. 7–9.

Kristna organisationer granskar i de palestinska områdena Gardbring, Carin
118/2019:1, s. 9.

Påskelden och ljusets lördag i Beit Jala. Norin, Stig och Christina
118/2019:1, s. 10–12.

Här ska vi stanna och bygga upp vårt land. Adrian, Lars Micael
118/2019:1, s. 13–15.

Födelsekyrkan nyrenoverad till julfirandet 2019. Aggedal, Jan-Olof
118/2019:1, s. 16–19.

Besök i Betlehem - en medlem berättar. Eckerborn, Christina
118/2019:1, s. 20–23

Spännande läsning om den förste läkaren. Hjälm, Anna
118/2019:1, s. 23

Gåtfulla världar av den misstänkte orientalisten. (Rec. av Bengt Knutsson; Den misstänkte orientalisten. Carlssons bokförlag, Stockholm 2018) Norin, Stig
118/2019:1, s. 24–25

Samma himmel, samma rättigheter -men verkligheten ser olika ut. Red. 118/2019:1, s. 26

Israel utestänger TIPH från Hebron. Adrian, Lars Micael
118/2019:1, s. 27–28

Lämna oss inte. Johansson, Jan-Olof
118/2019:2, s. 3–4.

Vårt vackra språk - Om palestinska skolböcker. Norin, Stig
118/2019:2, s. 15–7.

Församlingen tar emot tusentals besökare. Engvall, Johan
118/2019:2, s. 8–10.

Sisters of Sinai. Berättelsen om ett glömt och gömt evangelium. (Rec. av: Janet Soskice. Sisters of Sinai. How Two Lay Adventurers Found the Hidden Gospel. London 2010) Lindström. Kristina
118/2019:2, s. 11–14.

Tack till barnens Britt Bergman. Johansson, Jan-Olof
118/2019:2, s. 15.

Tack till biskop Munib. Johansson, Jan-Olof
118/2019:2, s. 16.

Jag kommer aldrig att lämna Betlehem. Adrian, Lars Micael
118/2019:2, s. 17–18.

Mitri Raheb ordförande i ny skolkommitté. Johansson, Jan-Olof
118/2019:2, s. 19.

Ledaren för Kairos Palestina till Sverige. Red.
118/2019:2, s. 20.

Heliga korsets kloster vid Knesset i Jerusalem. Aggedal, Jan-Olof
118/2019:2, s. 21–24.

Tent of Nations - ett hotat palestinskt fredsprojekt. Stolpe, Anette och Brolin, Anna
118/2019:2, s. 25–29.

Född i Betlehem Johansson, Jan-Olof
118/2019:3, s. 3.

Tore Furberg 1924–2019 Johansson, Jan-Olof
118/2019:3, s. 4.

Ett svenskt-palestinskt par som ger energi Adrian, Lars Micael
118/2019:3, s. 5–7.

Identiteter förenar - identiteter skapar fiendebilder Sandvik, Håkan
118/2019:3, s. 8–11.

Det syrisk-ortodoxa patriarkatet i Jerusalem - ett av Jerusalems äldsta hus Aggedal, Jan-Olof
118/2019:3, s. 12–15.

Jerusalem- En plats i mitt hjärta Lasell. Ann-Sofie
118/2019:3, s. 16–18.

Rossing Center - platsen för judisk-kristen dialog Stolpe, Anette och Brolin, Anna
118/2019:3, s. 19–21.

Helgmålsringningar från Det Heliga Landet Red.
118/2019:3, s. 22.

Julkollekt redan nu Johansson, Jan-Olof
118/2019:3, s. 23.

Vill du ha information om Mellanöstern och om Den Gode Herdens skola i Betlehem? Red.
118/2019;3, s. 24.

Var inte rädda! Johansson, Jan-Olof
118/2019:4, s. 4.

De nyaste skolböckerna Norin. Stig
118/2019:4, s. 5–8.

Vem är jude? Sandvik, Håkan
118/2019:4, s. 9–11.

Förändringar hos de kristna i Det Heliga Landet Rask, Göran
118/2019:4, s. 12–15.

Julkollekt till Betlehem Red. 118/2019:4, s. 16.

Sverige i Jerusalem. Dröm och verklighet. Norin. Stig
118/2019:4, s. 17–21.

Den som ska resa till jerusalem behöver förbereda sig Engvall, Johan
118/2019:4, s. 23–24.

Hopp om fred och försoning Hammar, Anna Karin
118/2019:4, s. 25–26.

Jag vill studera medicin efter gymnasiet Rask, Ulla-Stina
118/2019:4, s. 27.

Bevara kulturarvet - genom att förstärka det typiska Johansson, Jan-Olof
118/2019:4, s. 28.

Se, vi går upp till Jerusalem Johansson, Jan-Olof
119/2020:1, s. 3.

Gud kan anväda en annons för sina syften (Margareta Järnefors 97 berättar). Adrian, Lars Micael
119/2020:1, s. 4–8.

Vi är som syskon på denna skola (Interviu med läraren Barbara Hazboun). Rask, Ulla-Stina
119/2020:1, s. 9.

Jag vill bli ingenjör och stanna i Palestina (Intervju med eleven Dina Takatka). Rask, Ulla-Stina
119/2020:1, s. 10.

Palestinierna vill bryta med USA och Israel Red.
119/2020:1, s. 11.

Ett brott mot internationell rätt Azar, Sani-Ibrahim
119/2020:1, s. 12.

Israelerna får osten, palestinierna får hålen i schweizerosten (B'Tzelem. Israelisk fredsorganisation) Adrian, Lars Micael (övers.)
119/2020:1, s. 14.

Trumps fredsplan kan stärka palestinierna Hammarberg, Thomas
119/2020:1, s. 15–17.

Kristus är uppstånden - ja han är sannerligen uppstånden Thomas, koptisk biskop. Rask, Ulla-Stina (övers.)
119/2020:1, s. 18–21.

Mose såg hela landet från Nebo Aggedal, Jan Olof
119/2020:1, s. 22–26.

Palestinsk kulturfestival i Uppsala Red.
119/2020:1, s. 27.

Den nya styrelsen för Jerusalemsföreningen Red.
119/2020:1, s. 28.

Sverige i Jerusalem. Dröm och verklighet Red.
119/2020:1, s. 29.

Urgent! Stäng skolan. Johansson, Jan-Olof
119/2020:2, s. 3–4.

Coronalivetbakom muren. Red.
119/2020:2, s. 5–12.

Reaktionerna på Israels planerade annektering av delav av Västbanken - axplock från media och internet. Red.
119/2020:2, s. 13–17.

En speciell vår i spökstaden Jerusalem. Henriksén, Susanna
119/2020:2, s. 18–20.

Människan spår - Gud rår. Engvall, Johan
119/2020:2, s. 21–22.

Israel ett land enbart för judar? Sandvik, Håkan
119/2020:2, s. 23–26.

Dar el Kalima - kulturbärare i Betlehem. Jonasson, Inger
119/2020:2, s. 27–29.

Ge inte upp! Johansson, Jan-Olof
119/2020:3, s. 3.

Covid-19 har stängt skolan - men den öppnar snart igen! Rask, Ulla-Stina och Göran.
119/2020:3, s.4–5.

Vi palestinier känner oss övergivna. Raheb, Mitri
119/2020:3, s.6–7.

Palestina - ett begrepp som skapar förvirring. Sandvik, Håkan
119/2020:3, s.8–13.

Personligheter i Jerusalemsföreningens tidiga historia. Lindström, Kristina
119/2020:3, s.14–17.

Se mannen - Jesus i israelisk konst. Aggedal, Jan-Olof
119/2020:3, s.18–22.

Cry for Hope - en uppmaning från palestinska kristna. Adrian, Lars Micael
119/2020:3, s.24–25.

Tre kristna röster och en judisk. Red.
119/2020:3, s.26–27.

Motverka Corona i Betlehem. Johansson, Jan-Olof
119/2020:3, s. 28.

Kollekt till Betlehem. Johansson, Jan-Olof
119/2020:3, s. 28.

Sverige i Jerusalem - Dröm och verklighet. Red
119/2020:3, s. 28.

Din julgåva till Betlehem. Red.
119/2020:4, s.3.

Annorlunda jul. Johansson, Jan-Olof
119/2020:4, s. 4–5.

Covid-19-anpassad undervisning. Rask, Ulla-Stina och Göran.
119/2020:4, s.6–7.

Mjölkgrottan i Betlehem. Aggedal, Jan-Olof
119/2020:4, s.8–9.

Predika Palestina i Advent. Hammar, Anna Karin
119/2020:4, s.10–12.

Jag tänker ofta på de tre vise männen. Hjälm, Anna
119/2020:4, s.13.

Trotjänare på Jerusalemsföreningens sjukhus. Hultin Bäckersten, Karin
119/2020:4, s.15–20.

Hebreiska och arameiska på Jesu tid - Bar Kokhba texternas vittnesbörd. Norin, Stig
119/2020:4, s.21–24.

En hjälte i Berlin - belönad med israelisk hedersutmärkelse. Henriksén, Susanna.
119/2020:4, s.25–27.

Se vi gå up till Jerusalem. Johansson, Jan-Olof
120/2021:1, s. 3–4.

Mitri Raheb om skolan och det amerikanska presidentvalet. Red.
120/2021:1, s. 4–5.

Århundradets avtal? Sandvik, Håkan
120/2021:1, s. 7–10.

Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) fattar historiskt beslut. Red.
120/2021:1, s. 11.

B'Tselem fastställer apartheid. Red.
120/2021:1, s. 11.

Rapport från en stad i skuggan av Covid-19. Ekblom, Karin
120/2021:1, s. 12–14.

Signe Ekblad - Rektor vid Svenska Jerusalemsföreningens svenska skola i Jerusalem. Fahlgren, Sune
120/2021:1, s. 15–18.

Dopet i den tidiga kyrkan. Rubenson, Samuel
120/2021:1, s. 19–24.

Det är dags att reparera världen (Om Eco Bible).Engvall, Johan
120/2021:1, s. 26–28.

Myckat har raserats av våldet nu i vår. Johansson, Jan-Olof
120/2021:2, s. 3–4.

I Israel finns ingen uppenbarelse i sikte. Goldman, Anita
120/2021:2, s. 5–7.

Funderingar i pingsttid 2021. Hammar, Anna-Karin
120/2021:2, s. 8–9.

Hot om vräkningar i Sheikh Jarrah. Red.
120/2021:2, s. 10.

Tillträde till de heliga platserna hotas. Red.
120/2021:2, s. 11.

Det behövs ett paradigmskifte i ledarskiktet på båda sidor. Raheb, Mitri
120/2021:2, s. 14–15.

Lärare prioriteras i vaccinering mot Covid-19. Göran och Ulla-Stina Rask
120/2021:2, s. 16.

Jerusalem - samförstånd och motsättningar mellan kyrkorna. Macora, Athanasius
120/2021:2, s. 18–19.

Två dikter Renérius, Hans-Evert
120/2021:2, s. 20–19.

Ökade gåvor räddar ekonomin. Johansson, Jan-Olof
120/2021:3, s. 3.

Eleverna vid Den gode Herdens skola vaccineras mot Covid-19. Rask, Ulla-Stina och Göran
120/2021:3, s. 4.

Bilddagbok från Jerusalem 4 april - 7 september 2021 Ekblom, Karin
120/2021:3, s. 5–10.

Bibliska perspektiv på epidemier Eidevall, Göran
120/2021:3, s. 11-14.

Kära gamla olivträd i Palestina Hammar, Anna Karin
120/2021:3, s. 15-16.

Den perfekta konflikten. Israel-Palestinafrågan inifrån (bokrecension). Aggedal, Jan-Olof
120/2021:3, s. 17-18.

Efter år av kaos - en ny regering i Israel. Sandvik, Håkan
120/2021:3, s. 19-21.

Ge Bibeln utrymme att göra skillnad i världen - befrielseteologi i respektfulla samtal. Körner, Marie och Kimming, Kenneth.
120/2021:3, s. 22-23.

Kollekt till Betlehem. Red.
120/2021:3, s. 23.

Stad i ljus Lööv Roos, Peter
120/2021:3, s. 24–27.

Spännande och märklig historia. Johansson, Jan-Olof
120/2021:4, s. 3–4.

Julkollekt till Betlehem. Johansson, Jan-Olof
120/2021:4, s. 5.

Svenska sjukhuset i Betlehem fyller 100 år. Ribbing, Maria
120/2021:4, s. 6–8.

Judemission i Det Heliga Landet Norin, Stig
120/2021:4, s. 9–12.

Glädjeyra i Betlehem. Jonasson, Kjell
120/2021:4, s. 13–17.

Tareq Taylors matresa. Med rätter från Jerusalem och min familj. Lindström, Kristina 120/2021:4, s. 18–19.

På anda sidan muren. Stenbäck, Gunnar
120/2021:4, s. 20–21.

Palestinsk kulkturfestival i Uppsala. Hammar, Anna Karin
120/2021:4, s. 22.

Kristna organisationer fördömer terrorstämpel. Diyar konsortium
120/2021:4, s. 23.

Vår på gång. Johansson, Jan-Olof
121/2022:1, s. 3–4.

Ny sekreterare i Jerusalemsföreningen. Red.
121/2022:1, s. 4.

Från Judemission till kristet fredsarbete. Norin, Stig
121/2022:1, s. 5–10.

Anna Hjälm ny direktor på STI. Red.
121/2022:1, s. 11.

Min vän Jay, Israels storspion. Bäckström, Thommy
121/2022:1, s. 12–15.

Bönevecka för kristen enhet i Jerusalem. Ekblom, Karin
121/2022:1, s. 16–19.

En oansenlig detalj av Adania Shibli (bokrecension). Hjälm. Anna
121/2022:1, s. 20.

Två kvinnors möte på en gårdsplan i Ein Karem. Aggedal, Jan-Olof
121/2022:1, s. 21–25.

Folkrättsrapporter om apartheid. Red.
121/2022:1, s. 26.

Oswald, fader Daniel - hjältemodig räddare av judar (bokrecension). Rask, Göran
121/2022:1, s. 27–30.

Bjud in oss digitalt eller fysiskt Red. 121/2022:1, s. 31.

Palestinsk kulturfestival 2022. Red. 121/2022:1, s. 32–33.

Vi skickar mer pengar till skolan än vi får in. Johansson, Jan-Olof
121/2022:2, s. 3–4.

Vi kom hit som främlingar, men blev en stor familj. Halaika, Raina
121/2022:2, s. 5–6.

Kollekt till Betlehem. Red.
121/2022:2, s. 9.

Journalisten Shireen Abu Akleh blev en symbol efter sin död. Sandvik, Håkan
121/2022:2, s. 10–12.

Miss Britt. Johansson, Jan-Olof
121/2022:2, s. 13–14.

Mrs Ulla-Stina har tagit över efter Miss Britt. Adrian, Lars Micael
121/2022:2, s. 14–15.

ACT Svenska kyrkans världsvida arbete. Axelsson Zaar, Karin
121/2022:2, s. 16–18.

Svenska Jerusalemsföreninens sjukhus 100 år. Norin, Stig
121/2022:2, s. 20–27.

Emigrationen - det största hotet. Aggedal, Jan-OLof
121/2022:2, s. 28–29.

Den palestinska kulturfestivalen i Uppsala den 6–8 maj 2022. Jonasson, Inger
121/2022:2, s. 30–31.

Rapport från en resa. Tyrberg, Kristina
121/2022:2, s. 32.

Bjud in oss att medverka digitalt eller fysiskt. Red.
121/2022:2, s. 33.

Bokslut - Nu tar vi nya tag! Johansson, Jan-Olof
121/2022:3, s. 3.

Hela Betlehem påverkas av den svsnska skolan. Adrian, Lars Micael
121/2022:3, s. 4–6.

Svenska kyrkan vill rättvis och hållbar fred i Israel och Palestina. Axelsson Zaar, Karin
121/2022:3, s. 7–9.

Kultur som motstånd. Raheb, Mitri
121/2022:3, s. 10–14.

Här blandas hantverk och akademiska studier. Adrian, Lars Micael
121/2022:3, s. 15–17.

Kritik mot Ukrainakriget och Israels bosättningspolitik. Red.
121/2022:3, s. 18.

Göran Rosenbergs senaste bok om obesvarad kärlek. Rask, Göran
121/2022:3, s. 19–20.

Nästa år i Jerusalem - dröm och mardröm (Rec. av bok av Bernt Jonsson). Jonasson, Kjell
121/2022:3, s. 21–22.

Sjukhuset jubilerar.> Johansson, Jan-Olof
121/2022:3, s. 23.

Kollekt till Betlehem. Red.
121/2022:3, s. 25.

De sjunger kristna sånger. Johansson, Jan-Olof
121/2022:4, s. 3.

Miss Aoda sjunger på sista versen som rektor.Adrian, Lars Micael
121/2022:4, s. 4–6.

Kom och se! Gå och berätta! >Adrian, Lars Micael
121/2022:4, s. 7–8.

Fem val på mindre än fyra år. Sandvik, Håkan
121/2022:4, s. 9–11.

Om Kairos Palestine. Red.
121/2022:4, s. 12.

Folket, kyrkan och motstånd mot ockupation. Adrian, Lars Micael
121/2022:4, s. 13–15.

Kollekt till Betlehem. Red.
121/2022:4, s. 26.

Tänd Ljus. Wålsten, Maria
121/2022:4, s. 17.

För trygghet och fred.Bergmark, Ingemar
121/2022:4, s. 18.

Antisemitism i förhllande till Palestina och dess invånare.Neuhaus, David
121/2022:4, s. 19–22.

Bjud in oss digitalt eller fysiskt Red.
121/2022:4, s. 23.

Svenska Jerusalemsföreningens årshögtid 2023 Red.
121/2022:4, s. 24.

Se, vi går upp till Jerusalem. Johansson, Jan-Olof
122/2023:1, s. 3–4.

En kaotisk timme i rektorns liv. Aggedal, Jan-Olof och Lindström, Kristina
122/2023:1, s. 4–6.

Historisk prästvigning i Jerusalem. Aggedal, Jan-Olof
122/2023:1, s. 6–7.

Må Gud skydda Jan-Olof. Abu-Mohor, Aida
122/2023:1, s. 8.

Jan-Olof är varm. Norin, Stig
122/2023:1, s. 9.

En biskop med Det Heliga landet i sitt hjärta. Knutsson, Bengt
122/2023:1, s. 10–11.

Ett litet 50-årsjubileum – men ändå stort. Johansson, Jan-Olof
122/2023:1, s. 12–15.

Extra gåva till Jan-Olofs födelsedag. Lövestam Adrian, Monica
122/2023:1, s. 15.

Messianska judar – grannar till Svenska Teologiska Institutet. Lundgren, Svante
122/2023:1, s. 16–18.

Kristnas roll i kampen för palestinsk nationell befrielse. Gjerding, Uffe
122/2023:1, s. 19.

Alternativ turism firar 25-års-jubileum. Rostrup, Eilert I.
122/2023:1, s. 21-22.

Klimatarbete för överlevnad. Fröjmark, Henrik
122/2023:1, s. 23–24.

Ny styrelse för Jerusalemsföreningen Red.
122/2023:1, s. 25.

Kontrasternas stad. Johansson, Jan-Olof
122/2023:2, s. 3–4.

Mellanösterns kristna kyrkor. Rubelnsson, Samuel
122/2023:2, s. 4–10

Tack Sverige för stödet till Betlehemsbarnen. > Adrian, Lars Micael
122/2023:2, s. 11–12.

Mitt möte med Den Gode Herdens skola - En personlig berättelse. > Norin, Stig
122/2023:2, s. 13–16.

Under samma himmel Tyrberg, Kristina
122/2023:2, s. 18–19.

Omvärlden måste ta ansvar för våldet i israel-Palestina Hammarberg, Thomas
122/2023:2, s. 20–22.

Armenierna i Jerusalem Lundgren, Svante
122/2023:2, s. 23–25.


Alla årgångar fr.o.m. 2004 kan nu läsas on line.


Stöd Svenska Jerusalemsföreningen, Bankgiro 401-3330


Synpunkter på denna hemsida kan sändas till Stig Norin. Senast ändrad 2023-06-19.

Bildmaterialet på Svenska Jerusalemsföreningens hemsidor är hämtat ur Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift samt ur minnesskriften Läka - Lära - Tjäna, Stockholm 1982, och omfattas av sedvanliga copyrightregler.