De ekonomiska behoven är stora — allt blir dyrare också i Betlehem. Johansson, Jan-Olof
116/2017:1, s. 3–4.

Den Gode Herdens skola i Betlehem är hennes liv. Rask, Ulla-Stina
116/2017:1, s. 5–7.

Jerusalem fredag eftermiddag — Guds tid. Pettersson Hjälm, Anna
116/2017:1, s. 8–9.

Vad är fredens pris? Sandvik, Håkan
116/2017:1, s. 10–12.

Gud valde att bli människa i det ockuperade Betlehem. Raheb, Mitri (Öves. Aggedal, Jan-Olof)
116/2017:1, s. 13–16.

Kvinnlig forskare i en manlig värld. (om Hilma Granqvist) Lindström, Kristina
116/2017:1, s. 17–18.

Plantera hopp i Palestina. Red.
116/2017:1, s. 19.

Medalj till ordföranden. Red.
116/2017:1, s. 20.

Biskop Munib Younan mottar japanskt fredspris. Red.
116/2017:1, s. 21.

Ny biskop vad i lutherska kyrkan i Jordanien och Det Heliga Landet. Red.
116/2017:1, s. 22.

Filmen Skola för fred. Red.
116/2017:1, s. 22.

Besviket Betlehem – 1000 personer arbetade förgäves? Johansson, Jan-Olof
116/2017:2, s. 1–5.

Vad händer nu? Sandvik, Håkan
116/2017:2, s. 6–7.

50 år av ockupation. Reflektioner i ett 50-årigt perspektiv. Jonasson, Kjell
116/2017:2, s. 8–9.

Kommunalval i Palestina. Hjälm, Anna
116/2017:2, s. 10—11.

Det känns som att det här landet är världens centrum. Rask, Ulla-Stina
116/2017:2, s. 12–14.

Att dricka te och minnas Jungfru Maria Hjälm, Anna
116/2017:2, s. 15.

Aldrig i vår livstid har Jesu grav strålat så som nu. Aggedal, Jan-Olof
116/2017:2, s. 16–19.

Vems stad är Jerusalem? Olofsson, Gunnar
116/2017:2, s. 20—21.

Skola i förändring. Johansson, Jan-Olof
116/2017:3, s. 3–4.

Jerusalem och Anita Goldman. Rask, Göran
116/2017:3, s. 5–10.

Custos är alltid en han. Aggedal, Jan-Olof
116/2017:3, s. 11–13.

Kairos Pasestina i Almedalen. Hammar, Anna Karin
116/2017:3, s. 14–16.

Min optimism om Israels framtid irriterar många människor. Avnery, Uri
116/2017:3, s. 17–19.

En religionslärares reflektioner efter första besöket i Israel och Palestina. Jivegård, Robert
116/2017:3, s. 20–23.

Rädda pilgrimer? Johansson, Jan-Olof
116/2017:3, s. 24.

Julen firas tre gånger - i Betlehem, var annars? Johansson, Jan-Olof
116/2017:4, s. 3–4.

Jul i Betlehem. Lindström, Kristina
116/2017:4, s. 5–8.

Din karta har ett ärende. Hjälm, Anna
116/2017:4, s. 9–11.

Låst läge i Hebron. Eklund, Stefan
116/2017:4, s. 12–13.

Jan-Olof inmurad. Johansson, Jan-Olof
116/2017:4, s. 14.

Israel - i skuggan av ockupationen.(Bokrecension: Eva Illouz, Israel - sociologiska essäer). Hammar Anna-Karin
116/2017:4, s. 16–17.

Status Quo som chimär.(Bokrecension: Matts Mattsson: Status Quo? En berättelse om ockupation, motstånd och solidaritet i Palestina och Israel). Törnlund, Erik
116/2017:4, s. 18–19.

Lutherska kyrkans konstskolas nya stipendiater och Sverigebsök. Jonasson, Inger
116/2017:4, s. 20–22.

Se, vi går upp till Jerusalem. Johansson, Jan-Olof
117/2018:1, s. 3–4.

Min väg till framgång. Jrashi, Yara
117/2018:1, s. 5–7.

Kristen skola för muslimer. Adrian, Lars Micael
117/2018:1, s. 8–9.

Ibrahim Barhoum Azar, ny biskop i Jerusalem. Adrian, Lars Micael
117/2018:1, s. 10–13.

Palestina och framtiden. Eklund, Stefan
117/2018:1, s. 14–16.

Årsmöte i Jerusalemsföreningen. Red.
117/2018:1, s. 17.

Den lutherska kyrkan i Jordanien och Det Heliga Landet. Aggedal, Jan-Olof
117/2018:1, s. 18–19.

Sidenvägarna - en ny världshistoria. Rask, Göran
117/2018:1, s. 20–21.

Vårkollekt till Bethlehem. Red.
117/2018:1, s. 22.

En hoppets skola. Johansson, Jan-Olof
117/2018:2, s. 3–4.

Sommarkolekt till Betlehem. Johansson, Jan-Olof
117/2018:2, s. 4.

Israel och Nakba - 70 år. Drömmen blev till sand. Sandvik, Håkan
117/2018:2, s. 5–8.

Ghada Kawa - Palestinas första kvinnliga sjukhuddirektör. Adrian, Lars Micael
117/2018:2, s. 19–10.

Dödahavstexterna i ny svensk översättning. Norin, Stig
117/2018:2. s. 11–14.

Studenter på pilgrimsvägen. Johansson, Jan-Olof
117/2018:2, s. 15.

Ny bok av biskop Munib Younan. Tillsammans för rättvisa och fred. Rask, Göran
117/2018:2, s. 16–17.

Muren vid Cremisanklostren - hur gick det sen? Norin, Stig och Christina
117/2018:2, s. 18–19.

Kvinnokraft i Jubbet adh Dhib. Ahlgren, Gudrun
117/2018:2, s. 20–21.

Dubbelt förtryck av kvinnor i Palestina. Eklund, Stefan
117/2018:2, s. 22–23.

Frihetens musikaliska stigar. Skytt, Per Anders
117/2018:2, s. 24–26.

Utmaning att vara en skola för fred. Johansson, Jan-Olof
117/2018:3, s. 3–4.

Omstridd lag antagen i Israel. Aggedal, Jan-Olof
117/2018:3, s.5–7.

Kommunikation och dialog i centrum på STI. Leppäkari, Maria
117/2018:3, s.8-10.

Jag tror på dialog. Bonnier, Åke
117/2018:3, s.11–13.

WIAM - en hoppets oas. Aggedal, Jan-Olof
117/2018:3, s.14–17.

En 96-åring tar avsked. Agestam, Jonas
117/2018:3, s. 18-21.

Några glimtar från sjöviksseminariet Palestina-Israel 15–17 juni. Högelius, Mats
117/2018:3, s. 22–23.

Julkollekt till Betlehem. Red.
117/2018:3, s. 24.

Minnesgåva till Jerusalemsföreningen. Red.
117/2018:3, s. 25.

Så olika - så lika. Johansson, Jan-Olof
117/2018:4, s. 3–5.

Vägen till Betlehem Jonasson, Kjell
117/2018:4, s. 6–11.

Om de kan förlåta Gustafsson, Linda
117/2018:4, s. 12–14.

De kristna flyttar tillbaka Sandvik, Håkan
117/2018:4, s. 15–17.

Bön för de kristna i Irak Red.
117/2018:4, s. 18.

Requiem över en by Törnlund, Erik
117/2018:4, s. 19–22.

Ickevåldets två händer i Palestinakonflikten Hammar, Anna Karin
117/2018:4, s. 23-24.

Ett levande sätt att förmedla Bibelns innehåll (Rec. av Bo Johnson; Kring livets träd. Bibelns tilkomst och innehåll. Arcus fölag, Lund 2018). Norin, Stig
117/2018:4, s. 25–26.

Rossing Centre lär lärare att leda öppna samtal. Braw, Anna
117/2018:4, s. 28–29.

Plats för drömmar om fred. Johansson, Jan-Olof
118/2019:1, s. 3–4.

Rabbiner och palestinier granskar läroböcker. Norin, Stig
118/2019:1, s. 5–6.

Skola för fred i Betlehem idag. Johansson, Jan-Olof
118/2019:1, s. 7–9.

Kristna organisationer granskar i de palestinska områdena Gardbring, Carin
118/2019:1, s. 9.

Påskelden och ljusets lördag i Beit Jala. Norin, Stig och Christina
118/2019:1, s. 10–12.

Här ska vi stanna och bygga upp vårt land. Adrian, Lars Micael
118/2019:1, s. 13–15.

Födelsekyrkan nyrenoverad till julfirandet 2019. Aggedal, Jan-Olof
118/2019:1, s. 16–19.

Besök i Betlehem - en medlem berättar. Eckerborn, Christina
118/2019:1, s. 20–23

Spännande läsning om den förste läkaren. Hjälm, Anna
118/2019:1, s. 23

Gåtfulla världar av den misstänkte orientalisten. (Rec. av Bengt Knutsson; Den misstänkte orientalisten. Carlssons bokförlag, Stockholm 2018) Norin, Stig
118/2019:1, s. 24–25

Samma himmel, samma rättigheter -men verkligheten ser olika ut. Red. 118/2019:1, s. 26

Israel utestänger TIPH från Hebron. Adrian, Lars Micael
118/2019:1, s. 27–28

Lämna oss inte. Johansson, Jan-Olof
118/2019:2, s. 3–4.

Vårt vackra språk - Om palestinska skolböcker. Norin, Stig
118/2019:2, s. 15–7.

Församlingen tar emot tusentals besökare. Engvall, Johan
118/2019:2, s. 8–10.

Sisters of Sinai. Berättelsen om ett glömt och gömt evangelium. (Rec. av: Janet Soskice. Sisters of Sinai. How Two Lay Adventurers Found the Hidden Gospel. London 2010) Lindström. Kristina
118/2019:2, s. 11–14.

Tack till barnens Britt Bergman. Johansson, Jan-Olof
118/2019:2, s. 15.

Tack till biskop Munib. Johansson, Jan-Olof
118/2019:2, s. 16.

Jag kommer aldrig att lämna Betlehem. Adrian, Lars Micael
118/2019:2, s. 17–18.

Mitri Raheb ordförande i ny skolkommitté. Johansson, Jan-Olof
118/2019:2, s. 19.

Ledaren för Kairos Palestina till Sverige. Red.
118/2019:2, s. 20.

Heliga korsets kloster vid Knesset i Jerusalem. Aggedal, Jan-Olof
118/2019:2, s. 21–24.

Tent of Nations - ett hotat palestinskt fredsprojekt. Stolpe, Anette och Brolin, Anna
118/2019:2, s. 25–29.

Född i Betlehem Johansson, Jan-Olof
118/2019:3, s. 3.

Tore Furberg 1924–2019 Johansson, Jan-Olof
118/2019:3, s. 4.

Ett svenskt-palestinskt par som ger energi Adrian, Lars Micael
118/2019:3, s. 5–7.

Identiteter förenar - identiteter skapar fiendebilder Sandvik, Håkan
118/2019:3, s. 8–11.

Det syrisk-ortodoxa patriarkatet i Jerusalem - ett av Jerusalems äldsta hus Aggedal, Jan-Olof
118/2019:3, s. 12–15.

Jerusalem- En plats i mitt hjärta Lasell. Ann-Sofie
118/2019:3, s. 16–18.

Rossing Center - platsen för judisk-kristen dialog Stolpe, Anette och Brolin, Anna
118/2019:3, s. 19–21.

Helgmålsringningar från Det Heliga Landet Red.
118/2019:3, s. 22.

Julkollekt redan nu Johansson, Jan-Olof
118/2019:3, s. 23.

Vill du ha information om Mellanöstern och om Den Gode Herdens skola i Betlehem? Red.
118/2019;3, s. 24.

Var inte rädda! Johansson, Jan-Olof
118/2019:4, s. 4.

De nyaste skolböckerna Norin. Stig
118/2019:4, s. 5–8.

Vem är jude? Sandvik, Håkan
118/2019:4, s. 9–11.

Förändringar hos de kristna i Det Heliga Landet Rask, Göran
118/2019:4, s. 12–15.

Julkollekt till Betlehem Red. 118/2019:4, s. 16.

Sverige i Jerusalem. Dröm och verklighet. Norin. Stig
118/2019:4, s. 17–21.

Den som ska resa till jerusalem behöver förbereda sig Engvall, Johan
118/2019:4, s. 23–24.

Hopp om fred och försoning Hammar, Anna Karin
118/2019:4, s. 25–26.

Jag vill studera medicin efter gymnasiet Rask, Ulla-Stina
118/2019:4, s. 27.

Bevara kulturarvet - genom att förstärka det typiska Johansson, Jan-Olof
118/2019:4, s. 28.

Se, vi går upp till Jerusalem Johansson, Jan-Olof
119/2020:1, s. 3.

Gud kan anväda en annons för sina syften (Margareta Järnefors 97 berättar). Adrian, Lars Micael
119/2020:1, s. 4–8.

Vi är som syskon på denna skola (Interviu med läraren Barbara Hazboun). Rask, Ulla-Stina
119/2020:1, s. 9.

Jag vill bli ingenjör och stanna i Palestina (Intervju med eleven Dina Takatka). Rask, Ulla-Stina
119/2020:1, s. 10.

Palestinierna vill bryta med USA och Israel Red.
119/2020:1, s. 11.

Ett brott mot internationell rätt Azar, Sani-Ibrahim
119/2020:1, s. 12.

Israelerna får osten, palestinierna får hålen i schweizerosten (B'Tzelem. Israelisk fredsorganisation) Adrian, Lars Micael (övers.)
119/2020:1, s. 14.

Trumps fredsplan kan stärka palestinierna Hammarberg, Thomas
119/2020:1, s. 15–17.

Kristus är uppstånden - ja han är sannerligen uppstånden Thomas, koptisk biskop. Rask, Ulla-Stina (övers.)
119/2020:1, s. 18–21.

Mose såg hela landet från Nebo Aggedal, Jan Olof
119/2020:1, s. 22–26.

Palestinsk kulturfestival i Uppsala Red.
119/2020:1, s. 27.

Den nya styrelsen för Jerusalemsföreningen Red.
119/2020:1, s. 28.

Sverige i Jerusalem. Dröm och verklighet Red.
119/2020:1, s. 29.

Urgent! Stäng skolan. Johansson, Jan-Olof
119/2020:2, s. 3–4.

Coronalivetbakom muren. Red.
119/2020:2, s. 5–12.

Reaktionerna på Israels planerade annektering av delav av Västbanken - axplock från media och internet. Red.
119/2020:2, s. 13–17.

En speciell vår i spökstaden Jerusalem. Henriksén, Susanna
119/2020:2, s. 18–20.

Människan spår - Gud rår. Engvall, Johan
119/2020:2, s. 21–22.

Israel ett land enbart för judar? Sandvik, Håkan
119/2020:2, s. 23–26.

Dar el Kalima - kulturbärare i Betlehem. Jonasson, Inger
119/2020:2, s. 27–29.

Ge inte upp! Johansson, Jan-Olof
119/2020:3, s. 3.

Covid-19 har stängt skolan - men den öppnar snart igen! Rask, Ulla-Stina och Göran.
119/2020:3, s.4–5.

Vi palestinier känner oss övergivna. Raheb, Mitri
119/2020:3, s.6–7.

Palestina - ett begrepp som skapar förvirring. Sandvik, Håkan
119/2020:3, s.8–13.

Personligheter i Jerusalemsföreningens tidiga historia. Lindström, Kristina
119/2020:3, s.14–17.

Se mannen - Jesus i israelisk konst. Aggedal, Jan-Olof
119/2020:3, s.18–22.

Cry for Hope - en uppmaning från palestinska kristna. Adrian, Lars Micael
119/2020:3, s.24–25.

Tre kristna röster och en judisk. Red.
119/2020:3, s.26–27.

Motverka Corona i Betlehem. Johansson, Jan-Olof
119/2020:3, s. 28.

Kollekt till Betlehem. Johansson, Jan-Olof
119/2020:3, s. 28.

Sverige i Jerusalem - Dröm och verklighet. Red
119/2020:3, s. 28.

Din julgåva till Betlehem. Red.
119/2020:4, s.3.

Annorlunda jul. Johansson, Jan-Olof
119/2020:4, s. 4–5.

Covid-19-anpassad undervisning. Rask, Ulla-Stina och Göran.
119/2020:4, s.6–7.

Mjölkgrottan i Betlehem. Aggedal, Jan-Olof
119/2020:4, s.8–9.

Predika Palestina i Advent. Hammar, Anna Karin
119/2020:4, s.10–12.

Jag tänker ofta på de tre vise männen. Hjälm, Anna
119/2020:4, s.13.

Trotjänare på Jerusalemsföreningens sjukhus. Hultin Bäckersten, Karin
119/2020:4, s.15–20.

Hebreiska och arameiska på Jesu tid - Bar Kokhba texternas vittnesbörd. Norin, Stig
119/2020:4, s.21–24.

En hjälte i Berlin - belönad med israelisk hedersutmärkelse. Henriksén, Susanna.
119/2020:4, s.25–27.

Se vi gå up till Jerusalem. Johansson, Jan-Olof
120/2021:1, s. 3–4.

Mitri Raheb om skolan och det amerikanska presidentvalet. Red.
120/2021:1, s. 4–5.

Århundradets avtal? Sandvik, Håkan
120/2021:1, s. 7–10.

Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) fattar historiskt beslut. Red.
120/2021:1, s. 11.

B'Tselem fastställer apartheid. Red.
120/2021:1, s. 11.

Rapport från en stad i skuggan av Covid-19. Ekblom, Karin
120/2021:1, s. 12–14.

Signe Ekblad - Rektor vid Svenska Jerusalemsföreningens svenska skola i Jerusalem. Fahlgren, Sune
120/2021:1, s. 15–18.

Dopet i den tidiga kyrkan. Rubenson, Samuel
120/2021:1, s. 19–24.

Det är dags att reparera världen (Om Eco Bible).Engvall, Johan
120/2021:1, s. 26–28.

Myckat har raserats av våldet nu i vår. Johansson, Jan-Olof
120/2021:2, s. 3–4.

I Israel finns ingen uppenbarelse i sikte. Goldman, Anita
120/2021:2, s. 5–7.

Funderingar i pingsttid 2021. Hammar, Anna-Karin
120/2021:2, s. 8–9.

Hot om vräkningar i Sheikh Jarrah. Red.
120/2021:2, s. 10.

Tillträde till de heliga platserna hotas. Red.
120/2021:2, s. 11.

Det behövs ett paradigmskifte i ledarskiktet på båda sidor. Raheb, Mitri
120/2021:2, s. 14–15.

Lärare prioriteras i vaccinering mot Covid-19. Göran och Ulla-Stina Rask
120/2021:2, s. 16.

Jerusalem - samförstånd och motsättningar mellan kyrkorna. Macora, Athanasius
120/2021:2, s. 18–19.

Två dikter Renérius, Hans-Evert
120/2021:2, s. 20–19.

Ökade gåvor räddar ekonomin. Johansson, Jan-Olof
120/2021:3, s. 3.

Eleverna vid Den gode Herdens skola vaccineras mot Covid-19. Rask, Ulla-Stina och Göran
120/2021:3, s. 4.

Bilddagbok från Jerusalem 4 april - 7 september 2021 Ekblom, Karin
120/2021:3, s. 5–10.

Bibliska perspektiv på epidemier Eidevall, Göran
120/2021:3, s. 11-14.

Kära gamla olivträd i Palestina Hammar, Anna Karin
120/2021:3, s. 15-16.

Den perfekta konflikten. Israel-Palestinafrågan inifrån (bokrecension). Aggedal, Jan-Olof
120/2021:3, s. 17-18.

Efter år av kaos - en ny regering i Israel. Sandvik, Håkan
120/2021:3, s. 19-21.

Ge Bibeln utrymme att göra skillnad i världen - befrielseteologi i respektfulla samtal. Körner, Marie och Kimming, Kenneth.
120/2021:3, s. 22-23.

Kollekt till Betlehem. Red.
120/2021:3, s. 23.

Stad i ljus Lööv Roos, Peter
120/2021:3, s. 24–27.


Alla årgångar fr.o.m. 2004 kan nu läsas on line.


Stöd Svenska Jerusalemsföreningen, Bankgiro 401-3330


Synpunkter på denna hemsida kan sändas till Stig Norin. Senast ändrad 2021-10-14.

Bildmaterialet på Svenska Jerusalemsföreningens hemsidor är hämtat ur Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift samt ur minnesskriften Läka - Lära - Tjäna, Stockholm 1982, och omfattas av sedvanliga copyrightregler.