Svenska
Jerusalemsföreningens
styrelse

Till SJF VälkomstsidaStyrelsen 2023

Styrelsen 2023

Från vänster: Göran Rask (skattmästare), Karin Axelsson Zaar, Gudrun Norrfjärd (skreterare), Monica Lövestam-Adrian (vice ordt.), Solveig Hanna, Jan-Olof Johansson (ordf.), Stig Norin, Kjell Jonasson, Jonas Agestam.

ORDFÖRANDE
Jan Olof Johansson
Biskop Jan-Olof Johansson
Klostergatan 11 B
352 31 Växjö
070 - 541 58 57
E-post: jano.johans@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Monica Lövestam Adrian
Stora Tvärgatan 35
223 52 LUND
046-18 88 10, 0708-27 44 01
E-post: monicaladrian@gmail.com

SEKRETERARE
Gudrun Norrfjärd
E-post: gudrun@norrfjard.com

SKATTMÄSTARE
Göran Rask
Arrendegatan 16
441 56 ALINGSÅS
tel: 070-858 50 86, 070-373 40 88
E-post: goran.rask@gmail.com

ÖVRIGA
Stig Norin
Stig Norin
Sandstensvägen 4
752 67 Uppsala
tel: 018-469557, 070-2734157
E-post: stig@norin.in

Jonas Agestam
Solhem, Alsäter
605 97 NORRKÖPING
011-33 52 06 (b), 011-24 14 13 (a)
0767-62 71 77
E-post: jonas.agestam@svenskakyrkan.se

Kjell Jonasson
Vasavägen 209
192 69 SOLLENTUNA
08 - 754 54 61, 0700 - 39 48 98
E-post: kjell.jonasson@svenskakyrkan.se

Karin Axelsson Zaar
E-post: karin.axelsson-zaar@svenskakyrkan.se


SUPPLEANTER
Solveig Hanna
E-post: solveighanna@gmail.com

David Wass

Redaktör för tidskriften
Lars Micael Adrian
Stora Tvärgatan 35
223 52 Lund
tel 046-18 88 10, 0727-43 82 41
E-post:modgun@telia.com

Ansvarig för fadderbarn, gåvoredovisning, adressregister och utskick av gåvoblanketter:
Ulla-Stina Rask
Arrendegatan 16
441 56 Alingsås
tel: 070-656 34 67
E-post: sydvind@gmail.com

Lundakretsen
Kristina Lindström
Ordf. Kristina Lindström
Nyckelkroken 15
226 47 Lund
Tel. 046-13 66 06
E-post: kristina.lindstrom@comhem.seSynpunkter på denna hemsida kan sändas till Stig Norin.

Senast ändrad 2023-01-16

Stöd Svenska Jerusalemsföreningen, Pg 2069-3, Bankgiro 401-3330


Bildmaterialet på Svenska Jerusalemsföreningens hemsidor är hämtat ur Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift samt ur minnesskriften Läka - Lära - Tjäna, Stockholm 1982, och omfattas av sedvanliga copyrightregler.