Stamps from Palestine - Frimärken från Palestina
Swedish Jerusalem Society
Från 1996 utger Palestinska självstyret egna frimärken. Här är några exempel.
Synpunkter? e-mail Stig Norin. Denna sida senast ändrad 2001-02-11.

Till SJF Välkomstsida.