Gode Herdens Skola 2012 Elever

Till SJF Välkomstsida


Den Gode Herdens Skola

Bildgalleri

klassrum
De över 300 palestinska eleverna på Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem undervisas av välutbildade infödda lärare, av vilka somliga själva varit elever vid skolan. Eleverna vid skolan har i examen under flera år tillhört de bästa på Västbanken.
Den Gode Herdens svenska skola är en privatskola utan statligt stöd. Skolan har undervisning från sexårsverksamhet fram till studentexamen på humanistisk och naturvetenskaplig linje.
En lokal skolkommité sköter det löpande arbetet. Svenska Jerusalemsföreningen står i regelbunden kontakt med skolledningen.
förskola
Från förskola...
Student13
...till studentexamen.

Skolan är populär, vilket gör antalet ansökningar vida överträffar det antal elever som kan tas emot. Förmåga till studier - och inte ekonomisk möjlighet - är urvalsgrund. Det svenska ekonomiska stödet är därför av avgörande betydelse för hela skolans existens. Cirka 1,8 miljoner kronor, frivilligt insamlade medel och fadderavgifter, skickas varje år från Sverige. Vår förenings årskostander för skolan är omkring 5800 kr per elev.Född i Betlehem Föreningens jubileumsskrift
Född i Betlehem heter en jubileumsskrift som Svenska Jerusalemsföreningen gav ut lagom till 100-årsjubileet i maj 2000. Några av eleverna på Den Gode Herdens skola har skrivit uppsatser om sin stad och livet där. Skriften innehåller också artiklar om utbildning i Palestina och religionstrialog i Betlehem. Redaktörerna för skriften, Stig Norin och Jan-Olof Johansson har samlat ett urval intressanta artiklar från föreningens tidskrift alltsedan dess första nummer 1902.
Boken kostar 100 kr. + emballage och porto och kan beställas från Svenska Jerusalemsföreningens ordförande, Jan-Olof Johansson, Klosterg 11 B, 352 31 VÄXJÖ, jano.johans@gmail.com eller genom insättning av 130 kr. på föreningens plusgiro 2069-3, "Jubileumsbok". Innehållsförteckning


Stöd Svenska Jerusalemsföreningen, Pg 2069-3, Bankgiro 401-3330


Synpunkter på denna hemsida kan sändas till Stig Norin. Senast ändrad 2022-07-12.

Bildmaterialet på Svenska Jerusalemsföreningens hemsidor är hämtat ur Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift samt ur minnesskriften Läka - Lära - Tjäna, Stockholm 1982, och omfattas av sedvanliga copyrightregler.