Till SJF Välkomstsida


Svenska Jerusalemsföreningens sjukhus

Hussein bin Talal's Hospital


Jerusalemsföreningen äger sedan början av 1900-talet ett sjukhus i Betlehem. Sedan 1967 fungerar detta sjukhus som regionsjukhus. Driften bekostas f.n av det palestinska självstyret för de autonoma områdena medan Jerusalemsföreningen står för investeringskostnader.

Under senare år har stora ny- byggnader vid sjukhuset gjorts.
Nya operationssalar invigdes i mars 1994, men mycket inredningsarbete återstod. För detta har Jerusalems- föreningen via Svenska Missions- rådets biståndsutskott beviljats 4 miljoner kronor av SIDA-medel. Italienska staten stöder också sjukhuset med maskinrum och hisstorn till en kostnad av c:a 20 miljoner svenska kronor.

Även Svenska Johanniterorden har under många år bidragit med stora belopp. I juni 1997 företas de första operationerna i den nya avdelningen.

Den senaste etappen i sjukhusets modernisering har varit en grundlig renovering av sjukhusets äldsta delar, huvudbyggnaden från 1900-talets början. Genom medel från SIDA kunde renoveringen genomföras och sjukhuset återinvigas tidigt under hösten 2005.


En privat donation har möjliggjort en ny barnavdelning.
Sindibads room Barnavdelning
Mera om detta om du klickar här.

Född i Betlehem Föreningens jubileumsskrift
Född i Betlehem heter en jubileumsskrift som Svenska Jerusalemsföreningen gav ut lagom till 100-årsjubileet i maj 2000. Några av eleverna på Den Gode Herdens skola har skrivit uppsatser om sin stad och livet där. Skriften innehåller också artiklar om utbildning i Palestina och religionstrialog i Betlehem. Redaktörerna för skriften, Stig Norin och Jan-Olof Johansson har samlat ett urval intressanta artiklar från föreningens tidskrift alltsedan dess första nummer 1902.
Boken kostar 100 kr. + emballage och porto och kan beställas från Svenska Jerusalemsföreningens ordförande, Jan-Olof Johansson, Klosterg 11 B, 352 31 VÄXJÖ, jano.johans@gmail.com eller genom insättning av 130 kr. på föreningens plusgiro 2069-3, "Jubileumsbok". Innehållsförteckning


Stöd Svenska Jerusalemsföreningen, Pg 2069-3, Bankgiro 401-3330


Synpunkter på denna hemsida kan sändas till Stig Norin. Senast ändrad 2015-05-21.

Bildmaterialet på Svenska Jerusalemsföreningens hemsidor är hämtat ur Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift samt ur minnesskriften Läka - Lära - Tjäna, Stockholm 1982, och omfattas av sedvanliga copyrightregler.