Välkommen
till Svenska
Jerusalemsföreningen


Swedish Jerusalem Society
Julkollekt till Betlehem

En liten film om Margareta Järnefors, lärare på vår skola 1945-1948.

Se filmen om vår skola

Kairos Palestina - Ett ord till världen från kristna ledare i Palestina

Om regelbundet givande - Autogiro

Nu har vi Swish


Medlemskap | Stöd Jerusalemsföreningen | Länkar om Israel/Palestina | Kristna länkar i Sverige | Frimärken från Palestina


Tidskrift


En Svenska i Jerusalem

Köp boken om Signe Ekblad

Vad är Jerusalemsföreningen?
Barn


English pages


Bildgalleri från skolan

Karta över Betlehem
Finn skolan och sjukhuset

Svenska Jerusalemsföreningen är en kristen, humanitär opolitisk organisation, som sedan början av 1900-talet bedrivit kristen kärleksverksamhet i det heliga landet.

Under såväl turkiskt, brittiskt, jordansk, israeliskt som nu palestinskt självstyre har föreningens medlemmar sett som sin uppgift att hjälpa lokalbefolkningen både när det gäller skolgång och kvalificerad sjukvård.Jerusalemsföreningen äger ett sjukhus och en skola för c:a 300 elever i Betlehem, den numera välkända Den Gode Herdens Skola.

Jerusalemsföreningen drivs av en styrelse som väljs vid årsmötet i januari.

Jerusalemsföreningens tidskrift sprids i över 5000 exemplar fyra gången per år.

De fasta bidragsgivarna, faddrarna, stöder med större eller mindre belopp föreningens verksamhet.


Medlem i Svenska Jerusalemsföreningen kan du bli genom att betala in medlemsavgiften 150:- kr till föreningens plusgiro 20 69 -3 eller bankgiro 401-3330. Om du vill bli ständig medlem, betalar du ett engångsbelopp om 3000:- kr.

Medlem erhåller Svenska Jerusalemsföreningen Tidskrift, som utkommer fyra gånger årligen, med information om föreningens verksamhet och andra till denna relaterade ämnen. Till samma konton tas också tillfälliga gåvor tacksamt emot.

Vill du stödja Svenska Jerusalemsföreningen regelbundet kan du bli fadder för ett av barnen på vår skola.

Ytterligare upplysningar om verksamheten kan du få, om du tar kontakt med någon ur styrelsen.

Information om hur du kan stödja föreningen finner du också här.


Varför stödja just detta?

Det finns tre viktiga skäl för att stödja Svenska Jerusalemsföreningens verksamhet idag.

I. KRISTEN NÄRVARO I DET HELIGA LANDET

I Sverige är religion en privatsak - i Mellanöstern ger religionen människan en identitet. De kristna i Palestina är en krympande minoritet, som ofta känt sig svikna av sina trosfränder i västvärlden. Svenska Jerusalemsföreningens verksamhet är ett viktigt stöd för fortsatt kristen närvaro i den kristna trons ursprungsland.

II. KVINNORNAS FRAMTID

Även om skolan nu börjat ta in också pojkar är de flesta eleverna flickor. Utbildning av flickor har aldrig prioriterats i denna del av världen. Välutbildade kvinnor har stor betydelse för Palestinas framtid.

III. FREDENS FRAMTID

På Svenska Jerusalemsföreningens skola lär sig kristna och muslimska barn att arbeta tillsammans för landets framtid.

Gode Herdens Skola 2012Unika besökare fr.o.m. 2009-12-30:
Tidigare besökare:
1996-11-01--2001-02-15: 3030
2001-02-16--2004-04-19: 3880
2004-04-20--2009-12-28: 3095


Född i Betlehem Föreningens jubileumsskrift
Född i Betlehem heter en jubileumsskrift som Svenska Jerusalemsföreningen gav ut lagom till 100-årsjubileet i maj 2000. Några av eleverna på Den Gode Herdens skola har skrivit uppsatser om sin stad och livet där. Skriften innehåller också artiklar om utbildning i Palestina och religionstrialog i Betlehem. Redaktörerna för skriften, Stig Norin och Jan-Olof Johansson har samlat ett urval intressanta artiklar från föreningens tidskrift alltsedan dess första nummer 1902.
Boken kostar 100 kr. + emballage och porto och kan beställas från Svenska Jerusalemsföreningens ordförande, Jan-Olof Johansson, Klosterg 11 B, 352 31 VÄXJÖ, jano.johans@gmail.com eller genom insättning av 130 kr. på föreningens bankgiro 401-3330, "Jubileumsbok". Innehållsförteckning


Stöd Svenska Jerusalemsföreningen, Bankgiro 401-3330


Synpunkter på denna hemsida kan sändas till Stig Norin. Senast ändrad 2023-12-04

Bildmaterialet på Svenska Jerusalemsföreningens hemsidor är hämtat ur Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift samt ur minnesskriften Läka - Lära - Tjäna, Stockholm 1982, och omfattas av sedvanliga copyrightregler.