Biskop Munib Younan

Upprop om vår nuvarande situation Jerusalem hösten 2000

Kära systrar och bröder i Kristus,

Nåd och frid från ett oroligt Jerusalem/Palestina i vår Herres och Frälsares Jesu Kristi namn. Genom var och en av er önskar jag alla era församlingar Guds välsignelse. Dela detta brev med dem så att ni alla tillsammans kan handla utifrån det. Jag vill att ni genom detta brev skall känna till den senaste utvecklingen i den svåra kris vi nu genomlider.

1. Det senaste arabiska toppmötet beslöt i all måttfullhet att fortsätta fredsprocessen, men varnade samtidigt den israeliska regeringen för att fortsätta med sitt bruk av övervåld mot palestinska civila. Med hänvisning till denna varning har en del praktiska steg tagits vad gäller relationerna mellan vissa arabstater och Israel. Dessa åtgärder kan emellertid trappas upp om den israeliska regeringen fortsätter att trappa upp situationen. Arabstaterna betonade också att fred måste ha innehåll och måste bygga på rättvisa. De upprepade även de FN-resolutioner som antagits om den israeliskpalestinska konflikten.

2. 1 verkligheten har den israeliska regeringen motsatt sig dessa beslut och svarat med allt hårdare åtgärder mot de palestinska områdena:

a) De palestinska områdena är fortfarande avskurna. De israeliska myndigheterna har stängt den internationella flygplatsen i Gaza och gränserna till Egypten och Jordanien.

b) Även mellan de palestinska städerna är friheten att röra sig och utbyta varor begränsad. Många matvaror har börjat ta slut. Samtidigt tillåter de israeliska myndigheterna endast israeliska varor att säljas på den palestinska marknaden.

c) De palestinska industri- och jordbruksvarorna får inte lov att transporteras någonstans.

d) Samtidigt som vi har en av de bästa skördarna på många år tillåts palestinska bönder inte komma till sina ägor för att plocka sina oliver, eftersom jordbruksmarken i regel finns i områden helt under israelisk kontroll (13 eller C - områ den).

e) I Betlehemsområdet, liksom på många andra håll i de palestinska områdena gapar hotellen tomma, inga turister och inga pilgrimer. Det bör samtidigt nämnas att Betlehemsområdet huvudsakligen lever av turismen. Även fabrikerna är nu nere i 15% av sin kapacitet.

f) Sjukhusen saknar medicinskt material och utrustning.

g) Arbetslösheten är mycket hög.

h) De kristna skolorna, som är beroende av skolavgifterna kan för närvarande inte få in dessa. De kan därför inte heller betala sina lärare. De lutherska skolorna är, till exempel, på väg in i en sådan ekonomisk kris att de inte kan betala ut lärarlöner för de närmaste tre månaderna. Och så är det för alla de kristna skolorna.

3. Under de senaste dagarna har den israeliska armén med stridsvagnar, helikoptrar och automatvapen beskjutit bostadsområden i Beit Jala, en kristen stad väster om Betlehem. Beskjutningen från den israeliska bosättningen Gilo, byggd på mark som hör till folket i Beit Jala, har skadat många och orsakat stora ekonomiska förluster. I går påstod Israels Jerusalem-borgmästare Ehud Olmert israelisk radio att den senaste nattliga råden var ett rimligt svar på palestinsk beskjutning. Den var, menade han, dock otillräcklig eftersom endast ett orimligt israeliskt svar skulle kunna tysta det palestinska upproret.

4. Beskjutningen av Betlehemsområdet, och särskilt Beit Jala och Beit Sahour förlamar de kristna palestinska samhället. Det skapar skräck och ångest hos varje familj. Vår kyrka har ett hem för personer med sociala problem. Vi har varit tvungna att föra in livsmedel från Jerusalem för att de skall ha något att äta. Dessutom måste vi ge barnen psykologisk hjälp. Vi fruktar att det som nu pågår kommer att tvinga de kristna att fly landet i avsaknad av en framtid här.

5. Det tycks som om den nuvarande israeliska regeringen håller på att bli mer högervriden och extrem än någon kunde ana. Man kan säga att den reagerar på den nuvarande situationen utifrån ett militärt inte ett politiskt säkerhetsperspektiv. Detta är skrämmande eftersom det leder oss rakt in i ett onödigt krig och tilltagande religiös och politisk extremism, fanatism och fundamentalism.

6. Det tycks som om Israel genom dessa åtgärder isolerar sig självt och sätter palestinierna under belägring. Kan en rättvis fred någonsin åstadkommas på ett sådant sätt?

7. Den nuvarande situationen orsakar psykologiska trauma som påverkar de palestinska barnen. I söndagsskolan i vår församling i Beit Jala var barnen nu senast, enligt söndagsskolläraren, så nervösa att de bröt av sina kritor. I måndags, efter beskjutningen av Beit Jala, led barnen av huvudvärk, diarré, slöhet, sängvätning och andra symptom på psykiska skador. Därför måste vi nu börja en speciell behandling av barn med traumatiska upplevelser.

Vi ropar, som en gång folket i Makedonien gjorde "Kom och hjälp oss!" Därför ber vi er att:

Som den lutherske biskopen i Jerusalem vädjar jag till er, som systrar och bröder i Kristus:

Lämna oss inte ensamma. Jag bönfaller er att gå från skrivandet av uttalanden till att låta er god vilja ta gestalt i vår verklighet.

Kyrkorna i Jerusalem behöver er, er solidaritet och omedelbara handling i denna mycket speciella stund för att kunna fortsätta Guds mission i uppståndelsens land.

Bed för oss!

Må Gud välsigna er och era ansträngningar

Er broder i Kristus Biskop Munib A. Younan

luthersk biskop av Jerusalem

(översättning: Inga-Lill Rubenson, Lund)