Kontakta SJF
Till SJF Välkomstsida
Swedish Jerusalem Society


Allmänt om föreningen, tidskriften, adressändringar och dylikt: e-mail till ordföranden Jan Olof Johansson

Ansvarig för faddrar, gåvoredovisning, adressregister och utskick av gåvoblanketter: Ulla-Stina Rask, Arrendegatan 16, 441 56 Alingsås.
Tel: 070-656 34 67.
E-post: sydvind@gmail.com


Medlemskap: Bank och Plusgiro, se nedan.
Man blir medlem genom att betala in årsavgiften 150 kr, eller livstids medlemskap 3000 kr.

Gåvor: Bank och Plusgiro, se nedan.
Betalningar från utlandet: Swift-code är Swedsess och IBAN är SE 8580000816950032638157.
Vår bank är Swedbank och vårt kontonummer är de sista siffrorna i IBAN dvs 32638157.

Minnesgåvor: Bank och Plusgiro, se nedan.
Vid gåvor inför födelsedagar och vid minnesgåvor - skriv på talongen vad gåvan avser och vart gåvobrevet resp. minnesadressen skall skickas. Eftersom utrymmet på girotalongen är begränsat - sänd gärna e-post till Ulla-Stina Rask med förtydligande av gåvan.

Föreningen har inget kontor i Sverige. Den adress som gäller är: Biskop Jan-Olof Johansson, Klosterg 11 B, 352 31 VÄXJÖ
Ja, jag vill gärna bli fadder vid Den Gode Herdens Skola i Betlehem.

Namn:
Gatuadress/Box nr:
Postnummer och ort:
Telefonnummer:
E-post:

Jag är inte en robot.
Född i Betlehem Föreningens jubileumsskrift
Född i Betlehem heter en jubileumsskrift som Svenska Jerusalemsföreningen gav ut lagom till 100-årsjubileet i maj 2000. Några av eleverna på Den Gode Herdens skola har skrivit uppsatser om sin stad och livet där. Skriften innehåller också artiklar om utbildning i Palestina och religionstrialog i Betlehem. Redaktörerna för skriften, Stig Norin och Jan-Olof Johansson har samlat ett urval intressanta artiklar från föreningens tidskrift alltsedan dess första nummer 1902.
Boken kostar 100 kr. + emballage och porto och kan beställas från Svenska Jerusalemsföreningens ordförande, Jan-Olof Johansson, Klosterg 11 B, 352 31 VÄXJÖ, jano.johans@gmail.com eller genom insättning av 130 kr. på föreningens plusgiro 2069-3, "Jubileumsbok". Innehållsförteckning


Stöd Svenska Jerusalemsföreningen, Pg 2069-3, Bankgiro 401-3330


Synpunkter på denna hemsida kan sändas till Stig Norin. Senast ändrad 2023-01-16.

Bildmaterialet på Svenska Jerusalemsföreningens hemsidor är hämtat ur Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift samt ur minnesskriften Läka - Lära - Tjäna, Stockholm 1982, och omfattas av sedvanliga copyrightregler.