Född i Betlehem Till SJF Välkomstsida


Innehåll

Jan-Olof Johansson

Född i Betlehem - en inledning

I. Med blicken mot framtiden

Tore FurbergFrån Judemission till kristen närvaro

Munib A. YounanTrialog i Jerusalem inför millenniet, judar, kristna,
muslimer 16
Theodor TheodoriUtbildning i Palestina inför det nya millenniet

Elever vid skolanRöster från Betlehem

Håkan SandvikVad blir det av Betlehem (1997:3, s. 4-7)

II. Israel och Palestina
Elever vid skolanVåra skolflickor skriver uppsatser (1975:4, s. 66-68)

Erik W AlbertsonHur julen firas i Betlehem. (1980:4, s. 60-62)

Sven LindegårdPå besök i Betlehem.

(1985:1, s. 2-3.19)

Stig NorinPalestinier vill se resultat. (1994:2, s. 23-25)

Beatrice Zeidler-BlombergKampen om Jerusalem eller Triangeldramat Israel -
Jordanien - PLO. (1994:4, s. 66-70)

Lars Micael AdrianNi hjälper oss mycket - Jerusalemsföreningen möter

palestinska ministrar. (1996:4, s. 4-8)

Göran RosenbergIsrael - En kluven stat. (1998:2, s. 4-6)

III. Den Hashemitiska Monarkin

Signe EkbladÅter vajar den blå-gula flaggan över Svenska skolan

i Jerusalem (1950:2, s. 45-49)

Signe EkbladI Betlehem efter Kriget? (1951:4, s. 100-107)

Helge LjungbergEtt glatt budskap från Betlehem. (1959:4, s. 84-88)
Birger GerhardssonEn ny uppgift åt oss i Betlehem. (1959:4, s. 89-98)

Elias ShehadehTvå brev från den Gode Herdens skola.

(1960:2, s. 59-61)

Magnus OttossonJerusalem - Betlehem. (1963:4, s. 101-109)

Elever vid skolanJul i Betlehem (1967:4, s. 99-101)

Gunhild SehlinNär kriget kom (1967:3, s. 55-58)

IV. På Brittisk Mark

Signe Ekblad

Bara en flicka. (1922:4, s. 99-102)

Sven Linder

Signe Ekblad
Signe Ekblad
Signe Ekblad


Bo Reicke
Bo Reicke

Det politiska läget i Palestina. (1930:4, s. 155-157)

Radioaftnar i den Heliga staden. (1932:3, s. 100-105)

Kungligt besök i vår skola. (1935:1, s. 5-11)

När skolans fönsterrutor sprungo i luften.

(1947:1, s. 4-8)

Svenska skolan i stridslinjen. (1948:3, s. 50-51)
Folke Bernadotte stupad i Jerusalem.

(1948:3, s. 51-52)

V. Under Höga Porten

Henning Gez. von SchéeleSvenska Jerusalemsföreningen. (1902:1, s. 5-11)

Henrik SteenBreffrån Pastor H. Steen.
(1902:4, s. 91-98, förkortad)

Gustaf L. RibbingEtt nattbesök i Betdjala. (1906:4, s. 84-93)

Gustaf L. RibbingHuru vi sjunga till och från bordet i Betlehem.

(1908:4, s. 90-94)

Gustaf L. RibbingGrundstenen till sjukhuset lagd den 6 nov. 1913.

(1914:1, s. 3-9)

Greta BoustedtKrigstider i Palestina och hemresa.
(1914:4, s. 87-96, förkortad)

Appendix


Stadgar för Svenska Jerusalemsföreningen
Svenska Jerusalemsföreningens styrelse

Styrelselängd
Tidigare böcker om Svenska Jerusalemsföreningen

Boken kostar 100 kr. + emballage och porto och kan beställas från Svenska Jerusalemsföreningens ordförande, Biskop Jan-Olof Johansson, Klosterg 11 B, 352 31 VÄXJÖ; eller genom insättning av 130 kr. på föreningens plusgiro 2069-3, "Jubileumsbok".

Stöd Svenska Jerusalemsföreningen, Pg 2069-3, Bankgiro 401-3330


Synpunkter på denna hemsida kan sändas till Stig Norin. Senast ändrad 2015-05-20

Bildmaterialet på Svenska Jerusalemsföreningens hemsidor är hämtat ur Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift samt ur minnesskriften Läka - Lära - Tjäna, Stockholm 1982, och omfattas av sedvanliga copyrightregler.