Aktuellt

Till SJF Välkomstsida

Swedish Jerusalem Society

 • Om filmen Skola för fred
 • Nu har vi Swish
 • Studentexamen 2015 på YouTube
 • Studentexamen och jubileum 2013
 • En Svenska i Jerusalem
 • Jubileumsskrift
 • Bilder från Filipstad

 • En gåva det säger swish om

  Du kan nu på ett ännu enklare sätt ge en gåva till Den Gode Herdens skola.
  Om du har swish så kan du swisha din gåva. Numret är 123-218 27 23.
  Som meddelande räcker att du skriver ”Gåva till skolan”.  Studentexamen 2015

  Hela firandet av studentexamen 2015 ligger ute på YouTube.
  Dra fram till c:a 40 minuter så håller en av flickorna tal på engelska.  Studentexamen och 50-årsjubileum 2013

  2 studenter
  Två av de nya studenterna talar.
  Jan_O
  Jerusalemsföreningens ordförande, biskop Jan-Olof Johansson
  Dans
  Uppvisning i debke-dans.


  En svenska i Jerusalem

  En ny bok om Signe Ekblad

  En Svenska i Jerusalem, framsida

  En Svenska i Jerusalem, baksida

  Boken, En svenska i Jerusalem, kostar 150 kr. Sätt in pengarna på plusgiro 2069-3 eller bankgiro 401-3330. Ange på inbetalningen "Signe-boken". För varje tiotal exemplar som beställs, skickas en bok med gratis. Se till att ditt namn och din adress framgår tydligt.


  Född i Betlehem  Föreningens jubileumsskrift

  Född i Betlehem heter en jubileumsskrift som Svenska Jerusalemsföreningen ger ut lagom till 100-årsjubileet i maj. Några av eleverna på Den Gode Herdens skola har skrivit uppsatser om sin stad och livet där. Skriften innehåller också artiklar om utbildning i Palestina och religionstrialog i Betlehem.

  Redaktörerna för skriften, Stig Norin och Jan-Olof Johansson har samlat ett urval intressanta artiklar från föreningens snart 100~åriga tidskriftsserie.

  Boken kostar 100 kr. + emballage och porto och kan beställas från Svenska Jerusalemsföreningens ordförande, Jan-Olof Johansson, Klosterg 11 B, 352 31 VÄXJÖ, eller genom insättning av 130 kr. på föreningens plusgiro 2069-3, "Jubileumsbok".

  Innehållsförteckning


  Bilder från Filipstad

  En Amerikakoffert som för några år sedan köptes av Björn Alfredsen på Erikshjälpen i Filipstad innehöll bland annat en ask med glasplåtar. På negativen fanns motiv från Svenska skolan i Jerusalem och nu är frågan var glasplåtarna kommer ifrån. Vi tar gärna emot tips om detta.

  Mat
  Bild från en matrast på Jerusalemsföreningens skola tagen någon gång på 1930-talet.

  Matrast Syklassen
  År 1935 startades en syklass på skolan i Jerusalem.

  Ute
  Från början låg skolan i Jerusalem men flyttade sedan till Betlehem.


  Stöd Svenska Jerusalemsföreningen, Bankgiro 401-3330


  Synpunkter på denna hemsida kan sändas till Stig Norin.. Senast ändrad 2021-10-14.

  Bildmaterialet på Svenska Jerusalemsföreningens hemsidor är merendels hämtat ur Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift samt ur minnesskriften Läka - Lära - Tjäna, Stockholm 1982, och omfattas av sedvanliga copyrightregler.